f2代下载手机

就在这时,忽然一阵高昂的加油声响起。

“方年!加油!”

“方年!加油!”

高昂中带着清脆。

方年顺着声音看去,是林语淙。

站在球场边缘,白色短袖外面套了件短款过臀风衣,配九分的牛仔裤,踩着小白鞋。

总是那么的洋气和瞩目。

左腿在前,右腿在后,站姿略显霸气,短发被微风轻轻吹动,平添一份调皮。

见方年看过来,林语淙眉眼一挑,笑了起来。

站在她身旁与身后的女生们也跟着露出了笑容。

方年收回目光时心里还在想,还好不是对180班。

这边还没喊完,另一边,174班的女生在柳漾和李雪的带领下喊了起来。

秋色怡人美女清纯唯美写真

“方年!加油!”

“174班!加油!”

这让观众们感受到了比赛的气息。

不觉间,四面八方围着的观众中,女生比例上升了许多。

于是,就有男生讨论了起来。

“之后我们打,应该也要女生们喊加油。”

“对对对,去跟女生们商量一下。”

“可惜了,林姐怎么偏偏就喜欢这个叫方年的人了,没看出来哪里有优势。”

“羡慕这个做什么,等我们上场的时候,只要打的好也一定有喊加油的,我们比方年更有优势,我们会耍酷!”

“我觉得可能会很不一样……”

“……”

12分钟后,第一小节结束,短暂休息两分钟。

比分是13:11。

174班略领先。

方年随大流往篮球场边上的升旗台走去。

李安南哔哔了两句:“状态不行今天,得集中一下,好几个球都没进。”

“别想其他事情就好了。”方年笑道。

李安南滞了下,接着连忙道:“行行行,知道了,打完球再说。”

王成、李军几个也带着调侃的目光看向李安南。

“安南,方年的待遇不管怎样,你都羡慕不来!”

“是吧方年?”

方年抿嘴道:“是,可我想好好秀一下,比如来个精彩的三步上篮,引爆一下全场什么的。”

“……”

一抬头就发现李安南、王成他们都不说话了。

顺着他们的视线,方年便看到了一旁提着塑料袋的邹萱带着几个小姐妹。

怯生生的样子。

咬着嘴唇,半天才嗫嚅着憋出一句话:“哥……”

“我,我给你们买了红牛。”

说着,双手提着袋子举了起来。

方年有点意外:“啊这?”

“谢谢。”

邹萱这才松了半口气,跟李安南他们打了个招呼:“你们好。”

边说边喊小姐妹们给李安南他们分发红牛。

邹萱的小姐妹跟她一样,都没怎么抬头。

轮到方年的时候,邹萱亲自给方年拉开了拉环,双手举着,终于抬起了头,轻咬嘴唇,细声道:“哥,你喝。”

方年:“好的,谢谢。”

在接过来的时候,他分明听到了旁边176班的人嘟囔。

“这还是来打球赛的吗?”

“就是,搞的什么花里胡哨的名堂!”

“……”

嘴上是这么说,艳羡的目光还是望了过来。

除此之外,还有很多很多很多很多很多望过来的视线……

======

破碗。

&nbsps:晚上还有一更,感谢各位大佬们的付出。

&nbsps1:破碗曾说过,每个角色都会有他的故事,所以前几章大家觉得没写什么,接下来就知道了……

about author

admin

11821863@qq.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.